НИСВЕТА ГРАБОВАЦ

Нисвета Грабовац-Шабић је рођена у Великој Кладуши 1962 године.

Члан је удружења писаца “ Седмица“ у Франкфурту,

удружења књижевника Србије и

удружења писаца “ Либер“ Велика Кладуша.

Објавила је две збирке поезије; “ Трагови“ и “ Љубав је гријех“

као и две збирке кратких прича; “ Ране“ и “ Горки мед“.

Заступљена је у алманасима Седмице, збирци духовне поезије “ Пој душе“

и збирци кратких прича “ Вријеме причом откључано“ у Белгији,

антологији “ 39 година за размишљање“ на њемачком језику као и

антологији за дјецу Београд.

Живи и раду у Франкфурту, у Њемачкој.